Ninjafabrikken Generalforsamling 2023

20. januar 2023, 17.29

Den 12. Februar 2023 kl 20 afholdes Ninjafabrikkens ordinære generalforsamling 2023.

Skriv til os hvis du vil deltage, og kom og få indflydelse på hvad Ninjafabrikken laver, vel mødt :-)

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af formand  (Nicholas Trier Lind, ikke på valg)

b. Valg af kasserer (Jesper Raaberg, er på valg, genopstiller)

c. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer

Maria Rosing-Schou (Ikke på valg)

d. Valg af 0-3 bestyrelses suppleanter og “unge observatører”.

e. Valg af bilagskontrollant/revisor og en suppleant

Revisor: (Maria Rosing-Schou, ikke på valg).

7. Eventuelt

Ninjafabrikken - Bevægelse, teknik og styrke - Sundt og Sjovt

Følg med på Facebook https://www.facebook.com/ninja...